Turkuaz Kart

turkuaz kart

Turkuaz Kart, yabancı bilim insanlarına, sporculara, sanatçılara, Türkiye’den taşınmaz edinen veya farklı yatırımlar yapanlara süresiz çalışma ve oturma izni sağlar. Ayrıca, öncelikli olarak Türk vatandaşlığına geçiş hakkı vermekle birlikte, bu kişilerin eşleri ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da süresiz oturma izni sağlar.

Turkuaz Kart için geçiş süreci üç yıldır ve bir puanlama sistemi vardır. İlk üç yıl düzenli olarak rapor verip puanlarını koruyan ve yükselten yabancılar, süresiz Turkuaz Kart sahibi olurlar, bu yabancılar  iki yıl sonra ise Türk vatandaşlığına başvurabilirler.

Turkuaz Kart sahibi yabancıların, kartın verilmesini takiben, azami bir yıl içinde çalışmaya başlaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kartları iptal edilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancılar, askerlik ve oy kullanma hakkı haricinde Türk vatandaşları ile aynı hak ve ödevleri haiz olur. Beş yıllık sürenin dolmasıyla Türk vatandaşlığına başvurabilir, 18 yaşından küçük olan çocuklar anında Türk vatandaşı olabilir, eşler ise üç yıl sonra Türk vatandaşı olabilir.

Turkuaz Kart başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir:

  • Başvuru dilekçesi
  • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
  • Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi
  • Nitelikli iş gücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, öz geçmiş, atama veya görevlendirme yazısı,
  • Mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler
  • Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler
  • Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri
  • Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler
  • Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler
  • Fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.