Etiket Arşivleri: ikamet izni nedir

İkamet İzni

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması; insan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan yabancılar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. İkamet izinleri bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların Türkiye’de kalışını yasal bir zemine oturtmaktadır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre ikamet […]