Neden Türkiye’de Yatırım Yapılmalı

türkiyede yatırım
BAŞARILI EKONOMİ
 • Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2018 yılında üç kattan fazla artarak 784 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK)

 • İstikrarlı ekonomik büyüme; 2002 ve 2018 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH %5,5 arttı (TÜİK)

 • Yıllık ortalama %5,5 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2018-2024’te OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen ve gelecek vadeden bir ekonomi (OECD)

 • 2018 yılında dünyanın en büyük 13. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 5. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO)

 • Son 16 yılda 209 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi (TCMB)

 • 2002 ve 2018 yılları arasında %366 artışla 168 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK)

NÜFUS

 

 • 82 milyonluk nüfus (2018, TÜİK)

 • AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat)

 • Yarısı 32 yaşın altında nüfus (2018, TÜİK)

 • Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus

 

NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ
 • 32,3 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel (2018, TÜİK)

 • Artan çalışan verimliliği

 • 183’ten fazla üniversiteden yılda 800.000’i aşkın mezun (2018, YÖK)

 • Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 985.000’in üzerinde lise mezunu (2018, MEB)

 
LİBERAL VE YENİLİKLERE AÇIK BİR YATIRIM ORTAMI
 • 1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2017)

 • Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2018)

 • Son derece rekabetçi yatırım koşulları

 • Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü

 • Tüm yatırımcılara eşit muamele

 • 2018 yılında yaklaşık 65.500 yabancı sermayeli şirket (Ticaret Bakanlığı)

 • Uluslararası tahkim

 • Transfer garantisi

ALTYAPI
 • Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı

 • Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı

 • Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı

 • İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması

MERKEZİ KONUM
 • Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası

 • Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,7 milyar müşteriye kolay erişim imkânı

 • Toplam GSYİH’leri 27 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim

AVRUPA’NIN ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ
 • Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi

 • Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır

DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİK OLANAKLARI
 • %33’ten %20’ye düşen Kurumlar Vergisi (2018, 2019 ve 2020 yılları için %22)

 • Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi

 • Ar-Ge Kanunu

 • Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler

AB İLE 1996'DAN BU YANA GÜMRÜK BİRLİĞİ
 • AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 22 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (Ticaret Bakanlığı)

 • Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları

 • AB ile yürütülen katılım müzakereleri

BÜYÜK İÇ PAZAR
 • 2002-2018 arasında 0,1 milyondan 72 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK, TÜİK)

 • 2002-2018 arasında 23 milyondan 80,6 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı TÜİ

 • 2002-2018 arasında 16 milyondan 66,3 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi)

 • 2002-2018 arasında 33 milyondan 211 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (DHMİ)

 • 2002-2018 arasında 13 milyondan 45,6 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.