Kategori Arşivleri: Genel

Türk Vatandaşlığının Taşınmaz Edinimi Yoluyla Kazanılması

türk vatandaşlığının kazanılması

Türk Vatandaşlığının Gayrimenkul Yatırımı ile Kazanılması Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; “En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 […]

Türkiye’de İş Kurmak

Genel Bakış Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır. Türkiye’de iş kurmak ve hisse devri koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlar ile aynıdır. Buna göre, uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir. TTK; uluslararası standartları karşılayan, […]

Turkuaz Kart

turkuaz kart

Turkuaz Kart, yabancı bilim insanlarına, sporculara, sanatçılara, Türkiye’den taşınmaz edinen veya farklı yatırımlar yapanlara süresiz çalışma ve oturma izni sağlar. Ayrıca, öncelikli olarak Türk vatandaşlığına geçiş hakkı vermekle birlikte, bu kişilerin eşleri ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da süresiz oturma izni sağlar. Turkuaz Kart için geçiş süreci üç yıldır ve bir puanlama sistemi vardır. İlk […]

İkamet İzni

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması; insan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan yabancılar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. İkamet izinleri bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların Türkiye’de kalışını yasal bir zemine oturtmaktadır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre ikamet […]

Çalışma İzni

çalışma izni

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları Türkiye’de iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşulları dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, ilgili kanunlarda sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan meslek ve […]