YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Arsan, doğru, anlaşılabilir ve güvenilir hukuki bilgi ve danışmanlık sağlamanın yadsınamaz öneminin farkındalığıyla, yabancıların ikamet izni, çalışma izni ve Türk vatandaşlığı kazanımı başvurularında detaylı destek vermektedir. Çözüm odaklı yaklaşım ile sunulan hizmetlerin başlıcaları ise; Türk vatandaşlığının genel başvuru, istisnai başvuru veya evlilik ile kazanılması süreçlerinde detaylı destek verilmesi; Türk vatandaşlığının Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 21’inci maddesi uyarınca seçimlik hak kullanılmamasına veya Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesine istinaden kaybedilmesi sürecine müteakiben tekrar vatandaşlık için başvuru yapılması; idari ve yargı makamları nezdinde uygun türde kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, insani ikamet izni veya insan ticareti mağduru ikamet izni, çalışma izni başvurularının yapılması; 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu çerçevesinde, yabancı işçiler ve anahtar personel için çalışma izni başvurusu ve uzatma süreçlerinin takip edilmesi ile Turkuaz Kart başvurusu süreçlerinin takibi; yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinme süreçlerinin idari, adli ve gerektiğinde askeri makamlar nezdinde takip edilmesi ve sonuçlandırılması.

BİZE ULAŞIN

İDARE HUKUKU

İdare ile ihtilafların çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

BİZE ULAŞIN

VERGİ HUKUKU

Arsan, gerek vergi hukuku ve uygulaması konusunda uzmanlaşmış kadrosu gerekse de muhasebe ve maliye alanında uzman danışmanları ile kişilerin ve şirketlerin vergi uygulamalarından kaynaklanan hukuki sorunlarının çözümü noktasında ve özellikle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurulması; şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar; vergisel planlamaların hukuki boyutları ve vergi denetimlerine yönelik hukuki destek sağlanması; vergi hukuku mevzuatındaki güncel değişim konusunda gerekli hukuki bilgi ve desteğin sunulması alanlarında etkin danışmanlık ve dava takip hizmeti sunmaktadır.

BİZE ULAŞIN

CEZA HUKUKU

Arsan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermektedir.

BİZE ULAŞIN